1 april 2019

Nieuwe functionaliteit: Beveiligde E-mail

FM Zorg biedt nu al haar gebruikers de mogelijkheid om e-mails te versturen die alleen door de ontvanger zelf kunnen worden geopend. Deze functionaliteit houdt in dat een email alleen wordt geopend met behulp van een unieke code.

Hoe werkt het? Er komt een mailbericht in de inbox van de ontvanger met een venster voor een persoonlijke code. Zodra de code is ingevuld, opent automatisch het bericht. Zonder deze code kan de mail niet worden gelezen.

Nieuwe functionaliteit: Beveiligde E-mail

27 maart 2019

Groene Vink 2019: waarborg voor zorgvuldigheid en veiligheid

Met gepaste trots kunnen wij u meedelen dat we ook voor dit jaar weer de toetsing voor kwalitatief en veilig cliëntgegevens uitwisselen met succes hebben doorstaan.

Tijdens deze toetsing worden berichten aan een uitvoerige inhoudelijke en technische test onderworpen. Dit gebeurt aan de hand van diverse scenario’s die softwareleveranciers met hun software kunnen doorlopen.

Wij hebben het nieuwe Groene Vink kunstwerk met plezier in ontvangst genomen.

1 december 2018

Welkom Stichting Mantelzorg en Dementie

In december mochten wij deze organisatie als nieuwe klant verwelkomen! Het centrum organiseert activiteiten voor mensen met dementie en begeleidt tevens mantelzorgers met individuele begeleidingsgesprekken en lotgenotencontact. Met Het ontmoetingscentrum voor mensen met dementie. Er zijn 4 vestigingen verspreid over Amsterdam.

Mantelzorg en dementie en FM-Zorg

1 oktober 2018

FM Zorg start samenwerking met Pragt Consultancy

Sinds oktober 2018 zijn Pragt Consultancy en FM Zorg een partnership aangegaan. Dit betekent dat Pragt FM Zorg bij haar klanten aanbiedt en implementeert. Pragt-consultancy levert proces- en functionele ondersteuning bij gemeenten en zorgaanbieders op het gebied van zorg. Samen met de opdrachtgever inventariseren en ontwerpen zij een (optimalisatie van een) zo simpel mogelijke procesgang.

5 juli 2018

Nieuwe release: één invoerproductie scherm voor verschillende cliënten

Zoveel klanten zoveel wensen. Speciaal voor gebruikers die de administratie voeren voor zorg- en hulpverleners heeft FM Zorg in versie 3.5.1 de optie beschikbaar gemaakt om via 1 scherm productie (bv uren) voor verschillende cliënten in te voeren.

“Wij voeren de administratie voor verschillende kleine zorgverleners. Het invullen van alle gerealiseerde productie kost nu nauwelijks meer tijd omdat we niet apart naar het dossier van de desbetreffende cliënt hoeven. Hier zijn we erg blij mee.” *

*)naam van desbetreffende klant wordt op verzoek bekend gemaakt

11 juni 2018

NEN7510 Certificering een feit

FM-Zorg-NEN7510-certificering

Op 11 juni 2018 is aan FM Zorg, als tweede in Nederland, het NEN7510:2017 certificaat uitgereikt.

Bij verantwoorde zorg hoort gepaste informatiebeveiliging door de zorginstelling en de zorgverlener. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hanteert de norm NEN7510 bij het toetsen of zorginstellingen de juiste maatregelen hebben getroffen voor het invoeren en handhaven van adequate informatiebeveiliging.

Wat betekent dit voor onze klanten? Dat u er als zorg- of hulpverlener op kunt rekenen, dat wanneer u FM Zorg gebruikt, u gebruik maakt van een applicatie die aan alle voorwaarden voldoet die door de IGZ wordt gesteld. En dat is wel zo prettig.

6 juni 2018

Nieuwe release: sneller inzage in zorgplanrapportages

Een veel gehoorde wens van onze klanten was ‘kunnen we de zorgplannen sneller inzien?’. Deze functie wordt veelal gebruikt tijdens evaluatiegesprekken om vast te stellen of de verleende zorg voldoet. Release 3.4.1 zorgt ervoor dat deze evaluaties binnen 1 seconde op het scherm komen, zodat er tijdens het evaluatiegesprek niet onnodig tijd verloren gaat.

1 juni 2018

Welkom Brick Hulpverlening, Fair Play en Stad Zorg Haaglanden

In de maanden mei en juni 2018 mochten wij 3 nieuwe klanten verwelkomen!

Brick Hulpverlening: een organisatie die ondersteuning en begeleiding biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen die moeilijkheden ervaren op het gebied van bijvoorbeeld financiën, huisvesting, opvoeding en sociaal- emotioneel functioneren.

Fair Play Dienstverlening: een organisatie die als doel heeft mensen die tot een kwetsbare groep horen, al of niet met een migrantenachtergrond, op weg te helpen.

Stad Zorg Haaglanden: een zorginstelling die zich richt op (stedelijke) jongeren en jong volwassenen die vanwege psychische klachten en maatschappelijke beperkingen zich niet optimaal kunnen ontplooien in de samenleving.

Wij zijn blij met het in ons gestelde vertrouwen en dragen met FM Zorg graag bij aan hetgeen onze klanten voor hun cliënten doen.

8 mei 2018

Veilig inloggen met TOTP twee-stap-identificatie

FM Zorg biedt al langere tijd de zogenaamde twee-stap-identificatie methode om veilig in te loggen. Aan deze opties is nu TOTP toegevoegd. TOTP staat voor Time-based One-Time Password algoritme. In gewone mensentaal: een eenmalige tijdelijke extra toegangscode via je telefoon. In praktische zin: een snelle toegankelijke gebruiksvriendelijke gratis app die voldoet aan de huidige veiligheidseisen.

Hoe werkt het? Met behulp van een van onderstaande Apps genereer je een unieke code die je invult op het inlogscherm zodat je extra veilig inlogt:

– Google Authenticator
– Microsoft Authenticator
– OTH Authenticator

TOTP twee-stap-indentificatie

13 maart 2018

De Groene Vink: een compliment voor softwareleveranciers die werken aan iStandaarden

“Softwareleveranciers die werken aan iStandaarden dragen bij aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland.” zo stelt Zorginstituut Nederland op haar website. Cliënten, patiënten, zorgaanbieders, gemeenten en andere partijen in de keten van zorg en ondersteuning zijn gebaat bij soepel en snel berichtenverkeer via efficiënt werkende software en met zo weinig mogelijk fouten. FM Zorg heeft deze uitgangspunten hoog op de prioriteitenlijst staan.

De iStandaarden geven aan welke informatie (over een cliënt) in de informatiepakketjes moet worden opgenomen, en aan welke eisen die informatie moet voldoen. Zorginstituut Nederland beheert en ontwikkelt de iStandaarden en stimuleert softwareleveranciers te werken op basis van iStandaarden. De Groene Vink geeft de zekerheid dat iWlz-, iWmo- en iJw- berichten die hun software genereert, in orde zijn.

Met gepaste trots kunnen we daarom terugkijken op het verkrijgen van het Groene Vink kunstwerk in 2016, 2017 en 2018!

1 maart 2018

Interviews met onze klanten: "Hoe tevreden bent u?"

Eerder dit jaar vroegen wij Mijnburo+ om bij onze klanten te informeren hoe het is gesteld met de klanttevredenheid. Ook vragen die betrekking hebben op verwachtingen over toekomstige ontwikkelingen in
de eigen organisatie en bij de overheid kwamen aan bod. Wij zijn enorm blij met de reactie van onze klanten en de cijfers die wij kregen voor onze dienstverlening!

Op de vraag “Heeft u zorgen over de toekomst?” kregen we o.a. als antwoord: a) het vinden en opleiden van goed personeel, b) het vinden van opvolgende eigenaren, c) de grilligheid van gemeentelijke besluitvorming.

Voor ons was dit de eerste keer dat we dit onderzoek deden en we hebben het als zeer leerzaam ervaren.

FM Zorg klanttevredenheid

15 februari 2018

Welkom Flowin Maatschappelijke Zorg, Administratiekantoor AKNN en Professionals in NAH

In de afgelopen maanden mochten wij 3 nieuwe klanten verwelkomen!

Flowin: een specialistische zorgvernieuwende organisatie die verpleegkundige, juridische, psychotherapeutische en medische kennis integraal, ten behoeve van individuele zorgverlening, praktijkgericht toegepast.

AKNN: een administratiekantoor met als specialisatie het gehele proces van berichtenverkeer voor organisaties en zorgverleners met een eigen praktijk.

Professionals in NAH: een organisatie voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving.

Wij wensen alle nieuwe gebruikers veel succes!

Scroll naar top