De Groene Vink: een compliment voor softwareleveranciers die werken aan iStandaarden

“Softwareleveranciers die werken aan iStandaarden dragen bij aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland.” zo stelt Zorginstituut Nederland op haar website. Cliënten, patiënten, zorgaanbieders, gemeenten en andere partijen in de keten van zorg en ondersteuning zijn gebaat bij soepel en snel berichtenverkeer via efficiënt werkende software en met zo weinig mogelijk fouten. FM Zorg heeft deze uitgangspunten hoog op de prioriteitenlijst staan.

De iStandaarden geven aan welke informatie (over een cliënt) in de informatiepakketjes moet worden opgenomen, en aan welke eisen die informatie moet voldoen. Zorginstituut Nederland beheert en ontwikkelt de iStandaarden en stimuleert softwareleveranciers te werken op basis van iStandaarden. De Groene Vink geeft de zekerheid dat iWlz-, iWmo- en iJw- berichten die hun software genereert, in orde zijn.

Met gepaste trots kunnen we daarom terugkijken op het verkrijgen van het Groene Vink kunstwerk in 2016, 2017 en 2018!

Scroll naar top