NEN7510 Certificering een feit

Op 11 juni 2018 is aan FM Zorg, als tweede in Nederland, het NEN7510:2017 certificaat uitgereikt.

Bij verantwoorde zorg hoort gepaste informatiebeveiliging door de zorginstelling en de zorgverlener. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hanteert de norm NEN7510 bij het toetsen of zorginstellingen de juiste maatregelen hebben getroffen voor het invoeren en handhaven van adequate informatiebeveiliging.

Wat betekent dit voor onze klanten? Dat u er als zorg- of hulpverlener op kunt rekenen, dat wanneer u FM Zorg gebruikt, u gebruik maakt van een applicatie die aan alle voorwaarden voldoet die door de IGZ wordt gesteld. En dat is wel zo prettig.

FM-Zorg-NEN7510-certificering
Scroll naar top