Welkom Brick Hulpverlening, Fair Play en Stad Zorg Haaglanden

In de maanden mei en juni 2018 mochten wij 3 nieuwe klanten verwelkomen!

Brick Hulpverlening: een organisatie die ondersteuning en begeleiding biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen die moeilijkheden ervaren op het gebied van bijvoorbeeld financiën, huisvesting, opvoeding en sociaal- emotioneel functioneren.

Fair Play Dienstverlening: een organisatie die als doel heeft mensen die tot een kwetsbare groep horen, al of niet met een migrantenachtergrond, op weg te helpen.

Stad Zorg Haaglanden: een zorginstelling die zich richt op (stedelijke) jongeren en jong volwassenen die vanwege psychische klachten en maatschappelijke beperkingen zich niet optimaal kunnen ontplooien in de samenleving.

Wij zijn blij met het in ons gestelde vertrouwen en dragen met FM Zorg graag bij aan hetgeen onze klanten voor hun cliënten doen.

Scroll naar top