Veelgestelde vragen

Welkom bij FM Zorg, waar we ons inzetten voor het leveren van hoogwaardige zorgoplossingen voor onze klanten. Het is normaal om vragen te hebben over de diensten die we aanbieden. We begrijpen daarom dat het soms moeilijk kan zijn om de antwoorden te vinden die je zoekt. Daarom hebben we deze pagina opgesteld met een overzicht van veelgestelde vragen over onze diensten en producten. Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Een elektronisch clientendossier is een digitaal dossier dat zorg- en hulpverleners kunnen gebruiken om belangrijke informatie over cliënten op te slaan en te delen. Het bevat informatie over de medische geschiedenis van een cliënt, inclusief diagnoses, behandelingen, medicatie, en andere relevante informatie die nodig is voor het bieden van de juiste zorg en ondersteuning. Een ECD kan worden gebruikt in verschillende zorgsectoren, waaronder jeugdzorg, hulpverlening, verpleging en verzorging, kleinschalige zorg en VG- en LVG-instellingen.

FM Zorg biedt een ECD-oplossing die volledig op maat kan worden gemaakt, geschikt voor zowel kleine als grote zorginstellingen. Met ons ECD kunnen zorgprofessionals veilig en eenvoudig de zorg van hun cliënten registreren en rapporteren, waardoor ze meer tijd kunnen besteden aan de zorg van hun cliënten. 

Een ECD maakt het gemakkelijker voor zorg- en hulpverleners om samen te werken en informatie te delen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de zorg en wordt het risico op fouten en miscommunicatie kleiner. Ook helpt zo’n digitaal zorgdossier bij het bewaken van de voortgang van de behandeling en het evalueren van de effectiviteit van de zorg.

De privacy van cliënten is erg belangrijk in een ECD. Zorgverleners zijn dan ook verplicht om zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat de toegang tot het ECD beperkt moet zijn tot geautoriseerde zorgverleners en dat de gegevens veilig moeten worden opgeslagen en beheerd. 

Alleen geautoriseerde zorgverleners hebben toegang tot het digitale zorgdossier. Dit zijn zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van de cliënt en die een rechtmatige reden hebben om toegang te krijgen tot de gegevens.

Een ECD biedt verschillende voordelen ten opzichte van een papieren dossier, waaronder: gemakkelijker en sneller delen van informatie tussen zorgverleners, verbeterde toegankelijkheid van gegevens, gemakkelijkere rapportage en monitoring van de voortgang van de behandeling, en verminderde kans op verlies of beschadiging van gegevens.

Nadat u weet wat een ECD is, ontstaat er de volgende vraag. Zo is “voor wie is ECD bedoeld” ook een van de veelgestelde vragen. Het elektronisch cliënten dossier is ontwikkeld voor de zorgprofessionals die dagelijks betrokken zijn bij de zorg voor de cliënten, zoals wijkverpleegkundigen, ambulant begeleiders, artsen, klantadviseurs en teamleiders.

Daarnaast kan het ECD ook van waarde zijn voor afdelingen die niet direct betrokken zijn bij de zorg, zoals de afdelingen planning, administratie en financiën. Bij FM Zorg begrijpen we dat elke organisatie uniek is en daarom bieden we verschillende basisversies van het ECD aan die aansluiten bij de behoeften en kenmerken van uw organisatie.

Bovendien kan het systeem zo worden ingericht dat het praktisch in gebruik blijft en elke zorgprofessional alleen toegang heeft tot de gegevens die voor hem/haar relevant zijn. Dit maakt het werken met ons ECD nog efficiënter en gebruiksvriendelijker.

Een elektronisch cliënten dossier maakt het mogelijk om alle relevante informatie over een cliënt te registreren vanaf het eerste contact tot aan het einde van de zorgperiode.

Dit omvat onder meer de persoonlijke gegevens van de cliënt, zoals contactinformatie, financiële en juridische informatie, en het sociaal en professioneel netwerk. Het behandelplan is een cruciaal onderdeel van het ECD, waarin alle doelen en acties worden vastgelegd die de cliënt met zorgprofessionals heeft uitgevoerd of afgesproken.

Zorgregistratie kan ook worden bijgehouden, waaronder dagbesteding, verblijfsdagen en begeleidingsuren, om de geleverde zorg te kunnen verantwoorden aan zorgkantoren, gemeentes en zorgverzekeraars. Ten slotte houden alle professionals die betrokken zijn bij de dagelijkse zorg van de cliënt informatie bij in het ECD, zoals metingen, onderzoeken en dagelijkse gebeurtenissen, wat bijdraagt aan de zorg voor de cliënt.

Rapporteren in de zorg

In het zorgdossier wordt het zorgplan opgenomen, waarin de beoogde zorgdoelen en uitgevoerde handelingen worden beschreven. Alle zorgverleners rapporteren in het dossier over de toestand van de patiënt, waardoor alle betrokken partijen op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen.

Rapporteren in de zorg betekent simpelweg het vastleggen en communiceren van informatie over de gezondheidstoestand en behandeling van een cliënt. Het is essentieel voor het coördineren van de zorg tussen verschillende zorg- en hulpverleners en het monitoren van de voortgang van de behandeling.

Het elektronisch cliënten dossier (ECD) van FM Zorg is een oplossing voor het tijdrovende proces van rapporteren in de zorg. Het ECD bevat het behandel-/begeleidingsplan en de volledige zorgadministratie, en kan aangepast worden aan de wensen en behoeften van zorginstellingen. Het systeem is voornamelijk bedoeld voor branches in de care sector, zoals ambulante zorg, jeugdzorg, hulpverlening, verpleging en verzorging en VG- en LVG instellingen.

Rapporteren in de zorg is belangrijk omdat het zorgt voor een goede communicatie tussen verschillende zorgverleners, wat de kwaliteit van de zorg verbetert. Het zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de toestand van de cliënt en de voortgang van de behandeling, wat de kans op fouten en misverstanden vermindert. Daarnaast is rapporteren ook belangrijk voor het monitoren van de gezondheidstoestand van de cliënt en het evalueren van de effectiviteit van de behandeling.

In de zorg rapporteren alle betrokken zorgverleners, zoals artsen, verpleegkundigen, therapeuten en andere zorgverleners. Afhankelijk van de setting kan rapporteren ook worden gedaan door administratief personeel en andere ondersteunende medewerkers.

De informatie die moet worden gerapporteerd in de zorg kan variëren afhankelijk van de specifieke situatie en de behoeften van de cliënt. Over het algemeen moet de informatie echter relevant zijn

Als zorgprofessional is cliëntgerichte zorg van groot belang.

Een elektronisch cliëntendossier (ECD) kan hierbij helpen door het rapporteren te vereenvoudigen. Ons ECD biedt gemakkelijke toegang tot cliëntgegevens via een 3-klikken systeem op een tablet, wat meer tijd overlaat voor zorgverlening.

Bovendien kunnen rapportages gemakkelijk gedeeld worden met collega’s en kunnen documenten veilig digitaal ondertekend worden, wat zorgt voor tijdsbesparing en minder papierwerk.

Een digitale handtekening functioneert op dezelfde manier als een gewone handtekening, namelijk om aan te geven dat de inhoud van een document correct is en dat u ermee akkoord gaat. Als u niet op locatie bent of geen toegang hebt tot een brief, biedt een digitale handtekening uitkomst. Er zijn verschillende manieren om dit te doen:

  • Door een foto van uw handtekening te nemen en deze op te slaan op de computer. U kunt deze handtekening dan invoegen in documenten.
  • Door uw handtekening met de computermuis te schrijven. Dit vereist enige vaardigheid met de muis, maar het is ook mogelijk om dit te doen met een tekentablet of een touchscreen.
  • Door uw handtekening te typen.

Met de introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 rees de vraag hoe de zorg- en welzijnssector moest omgaan met e-mailverkeer. De AVG stelt dat reguliere e-mails “zonder passende technische en organisatorische maatregelen” niet voldoen aan de eisen. Om deze reden heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2018 het Veilige Mail-project gestart.

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe norm voor e-mail in de zorg- en welzijnssector, namelijk de NTA 7516. Deze norm is van toepassing wanneer persoonlijke gezondheidsinformatie wordt uitgewisseld met betrekking tot een andere persoon.

Zorgadministratie

Zorgadministratie is cruciaal voor zorgverleners en -praktijken. Het omvat alle administratieve taken die verband houden met zorgverlening en facturering. Correcte registratie en declaratie zijn essentieel om vergoeding van de zorgverzekeraar te krijgen. Hier ontstaat veel verwarring over. Daarom is dit ook een van de veelgestelde vragen. 

Zorgadministratie omvat alle administratieve taken en processen die nodig zijn voor het registreren, plannen, factureren en rapporteren van zorgdiensten. Het is een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg, omdat het bijdraagt aan een effectieve en efficiënte uitvoering van zorgprocessen.

Taken die vallen onder zorgadministratie zijn onder andere: registratie van cliëntgegevens, plannen van afspraken, facturatie en declaratie van zorgdiensten, beheer van medische dossiers, kwaliteitscontrole en rapportage.

Een goede zorgadministratie is belangrijk omdat het helpt om de zorgverlening efficiënter en effectiever te maken. Het geeft inzicht in de beschikbare middelen en de behoeften van cliënten, en helpt bij het monitoren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Bovendien is een goede zorgadministratie essentieel voor een correcte facturatie van zorgactiviteiten.

Uitdagingen bij zorgadministratie zijn onder andere de complexiteit van het registreren en bijhouden van patiëntgegevens en zorgactiviteiten, de variatie in systemen en processen tussen zorginstellingen, de toegenomen regeldruk en de veranderende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Door gebruik te maken van ons elektronisch cliëntendossier merkt u dat deze uitdagingen eenvoudig te ondervangen zijn. 

Meer weten over FM zorg?

FM Zorg biedt het meest praktische en complete elektronisch cliëntendossier voor zorg en hulpverlening. Met ons 3-klik systeem heeft u snel toegang tot de voor u belangrijke informatie. Ons ECD is standaard gekoppeld met VECOZO, waardoor u probleemloos kunt declareren en berichten kunt verzenden en ontvangen. Ons deskundige helpdesk staat klaar om u te helpen bij vragen. 

Wilt u meer weten over ons digitale zorgdossier? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Kennismakingsgesprek homepage

Talingweide 109
3403 AD  IJsselstein
Scroll naar boven