FM Zorg wordt geleverd door Fernum Software B.V. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van de website worden door Fernum Software zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, en overige privacywetgeving stellen.

Verwerking van persoonsgegevens binnen Fernum Software

Bij de werkzaamheden in het kader van onze dienstverlening, en de ondersteuning daarvan legt Fernum Software persoonsgegevens vast. Die gegevens worden ook gebruikt voor de interne bedrijfsvoering van Fernum Software, zoals het financieel beheer, management en beleidsdoeleinden en de verantwoording aan derden. Afhankelijk van de relatie die u met Fernum Software heeft, worden uw gegevens in afzonderlijke gegevensverwerkingen opgenomen. De verantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen is Fernum Software.

(Potentiële) klant van Fernum Software

Als u zich tot Fernum Software wendt voor informatie, zullen wij in de volgende gegevens over u vastleggen: personalia, contactgegevens en de vraag.

Vastleggen van gegevens van online bezoekers

De website van FM Zorg kunt u anoniem raadplegen. Statistische gegevens, die iets zeggen over het gebruik van deze website en die van belang zijn voor verbetering van de website, worden verzameld. Deze informatie kan worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Fernum Software haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Daarbij worden geen persoonsgegevens vastgelegd. Fernum Software maakt daarbij gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. IP-adressen worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie van bezoekers en worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de gegevens die Fernum Software over u heeft vastgelegd. Als deze gegevens onjuist blijken te zijn kunt u bovendien verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u schriftelijk richten aan:

Fernum Software B.V. | Talingweide 109 | 3403 AD  IJsselstein (Ut)

Voor een verzoek om inzage wordt een vergoeding gevraagd en zullen wij uw identiteit moeten kunnen vaststellen. Op dit adres kunt u ook terecht indien u vragen of klachten heeft over de manier waarop Fernum Software met uw gegevens omgaat.

Wijzigingen

Fernum Software behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid.

Scroll naar top