Groene Vink 2022 voor FM Zorg

FM Zorg heeft ook in 2022 weer de Groene Vink in ontvangst mogen nemen. Dit is een kwaliteitsborging voor softwareleveranciers die wordt uitgegeven door Zorginstituut Nederland. De Groene Vink staat voor betrouwbare berichtgeving. De erkenning geeft tevens aan dat de software werkt volgens de standaarden van iStandaarden en dus aan de geldende eisen voldoet. De Groene Vink is ook voor FM Zorg weer een stimulans om door te gaan met het ontwikkelen van deze software.

Daarmee leveren we een waardevolle bijdrage aan de gezondheidszorg in Nederland. Dit uit zich vooral in het mogelijk maken van berichtenverkeer dat zowel efficiënt als foutloos werkt. Zeker in de gezondheidszorg is dit een belangrijke factor. De software van FM Zorg biedt hiermee een goede ondersteuning voor diverse zorgaanbieders die gebaat zijn bij een berichtgeving die eenvoudig en accuraat uitgevoerd kan worden.

Met de software van FM Zorg wordt efficiënt, veilig en snel berichtenverkeer mogelijk gemaakt op het gebied van administratie. Hierbij kunt u denken aan de administratie van zorg en ondersteuning in bijvoorbeeld de Wlz, Wmo, Pgb en Jw. Het uitwisselen van deze informatie en berichtgevingen dient te gebeuren volgens iStandaarden (informatiestandaarden) die landelijk zijn vastgesteld.
Groene Vink iStandaard
De software van FM Zorg wordt ontwikkeld aan de hand van iStandaarden. Deze richtlijn vertelt welke cliëntinformatie er moet worden opgenomen in de software en aan welke standaarden de verstrekte informatie moet kunnen voldoen. Als softwareleverancier voor zorginstellingen hanteert FM Zorg deze waarden dan ook altijd in de door haar ontwikkelde software. De richtlijnen waaraan groene vink software moet kunnen voldoen, wordt dan ook beheert en geproduceerd door Zorginstituut Nederland.
FM Zorg is dan ook niet voor niets voor niets dé softwareleverancier van een voor ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) voor zorginstellingen en hulpverleners. De software is makkelijk en eenvoudig te bedienen en koppelbaar met andere soorten software. Medewerkers in de Wijkverpleging of bijvoorbeeld de Forensische Zorg kunnen via Vecozo eenvoudig declareren en direct communiceren met zorgkantoren, gemeenten en andere instanties.
Naast de samenwerking met Zorginstituut Nederland voor de Groene Vink, werkt FM Zorg ook samen met zorgverleners. Zo ontstaat er simpel te bedienen software die binnen de 3-klik-norm direct duidelijkheid en overzicht geeft. Neem vrijblijvend contact op met FM Zorg voor vragen of een passend advies. Onze ervaren medewerkers staan graag voor u klaar en denken oplossingsgericht met u mee.
Talingweide 109
3403 AD  IJsselstein
Scroll naar top